DE CO2 UITSTOOT VAN ONZE UITBATING VERMINDEREN

BESPAREN IS OOK EEN ENGAGEMENT

Ons doel is duidelijk: tegen 2030 onze CO2 uitstoot per verkocht toestel met 50% verminderen.

Wat houdt dit concreet dan in ?

Wij optimaliseren onze transporten door ervoor te zorgen dat onze vrachtwagens altijd vol vertrekken en nooit leeg/halfvol rijden. Bovendien geven wij, waar mogelijk, de voorkeur aan het gebruik van treinen of binnenschepen.

In het kader van deze vrijwillige aanpak hebben wij een overeenkomst met ADEME ondertekend, waarin wij onze doelstelling bevestigen om onze CO2-uitstoot in verband met het goederenvervoer in 3 jaar tijd met 5% te verminderen.

Er zijn verschillende acties vastgesteld:

De vermindering van het wegvervoer ten gunste van een verdubbeling van het aandeel van het spoor- en binnenvaart vervoer tussen de havens van aankomst van de goederen en het magazijn in Pas de Calais.

Het opzetten van transportlijnen met vrachtwagens op gas tussen de magazijnen en verschillende van onze winkels. De vervanging van het wegvervoer door vrachtvervoer per spoor voor de shuttles tussen ons magazijn in Pas de Calais en dat in Fos sur Mer, in het zuiden van Frankrijk.

Onze winkels zijn sober en zonder overbodige luxe ingericht. Door te werken aan de indeling van de oppervlakken, energiebesparing en soberheid, verminderen we de CO2-impact van onze verkoopruimtes drastisch.

Wat wij “R2I” noemen, ofwel “pientere industriële zuinigheid”, is een integraal onderdeel van het Electro Depot concept. Onze winkels zijn eenvoudig, met een ruwe betonnen vloer en opgebouwd uit rekken waardoor we onze producten hoog kunnen opslaan en zo de ruimte optimaliseren.

Minder verkoopruimte betekent minder energieverbruik. Wij schakelen ook systematisch onze elektronische apparaten en lichten uit tijdens de lunchpauzes. Vermenigvuldigd over al onze winkels, dragen ook deze kleine gebaren bij tot de vermindering van de ecologische voetafdruk van onze winkels.

100% van de energie in onze winkels en kantoren is afkomstig van groene energie. Dit betekent dat onze elektriciteit uitsluitend wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht (stuwdammen), wind en zon.

Om onze medewerkers bewust te maken van en te betrekken bij ons beleid inzake ecologische en sociale transitie, hebben wij in elke winkel een ambassadeur aangesteld die deze materie in goede banen leidt.

Sensibilisering van onze medewerkers

Sinds de oprichting van de afdeling Ecologische en maatschappelijke transitie in februari 2020 zijn wij
van mening dat verandering niet het werk van één enkel team mag zijn. Het vereist de investering van
mensen uit verschillende afdelingen en op verschillende hiërarchische posities.

Daarom hebben wij, om onze ecologische transformatie door te voeren, besloten om onze medewerkers
bewust te maken van en op te leiden in milieu- en klimaatkwesties via de Climate Fresco, een fotospel,
bedacht door Cédric Ringenbach.

Dit educatieve instrument, gebaseerd op interactie en collectieve intelligentie, stelt ons in staat om alle
uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken.Al meer dan 500 medewerkers namen deel aan
één van de klimaat fresco workshops.