RESULTATEN (VER)DELEN

HET VERLONINGSSYSTEEM

De verloning van medewerkers is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Een basisloon dat via het paritair comité wordt vastgelegd.
    Begin 2023 start het laagste loon op 1990 € bruto.
  • Dubbel vakantiegeld tijdens de zomer
  • Een dertiende maand in december

Bovenop deze wettelijk bepaalde verloningen, zijn er ook extraatjes mogelijk:

  • Variabel loon: premies met een maximale grootte orde van 10% van het basisloon berekend op basis van objectieve criteria en door de groep te behalen quota’s 
  • Winstdeelname: de onderneming verdeelt 10 à 20% van haar jaarlijkse opbrengst onder de medewerkers. Zij kunnen dit bedrag geheel of gedeeltelijk investeren in de onderneming en zo mee profiteren van de groei ervan.

Verder beiden we elke medewerk.st.er de optie om te kiezen tussen een voltijdse betrekking (36u/week)  of om deeltijds te werken. Deze keuze heeft verder geen enkele impact op de carrière van de medewerk.st.er.

AANDEELHOUDERSCHAP

ELECTRO DEPOT deelt de informatie met betrekking tot de geboekte resultaten mee en verdeelt sinds jaar en dag een deel van de winst met de medewerkers. Zo voelen ze zich nog meer betrokken bij de onderneming en kunnen ze een mooi spaarboekje uitbouwen.

Meer dan 90% van onze medewerkers is dan ook aandeelhouder van de onderneming.