OPENBLOEIEN VIA JE OPDRACHTEN

VERANTWOORDELIJKHEID EN VERTROUWEN GEVEN

Bij ELECTRO DEPOT zetten we ons in voor de ontwikkeling van autonomie, veelzijdigheid en vertrouwen. Onze medewerkers kunnen deelnemen aan crossfunctionele projecten, zonder dat deze aan hun kernactiviteiten verbonden zijn.

We werken met vertrouwen in onze medewerkers, opdat ze initiatief zouden nemen, maar ook verantwoordelijkheid zouden dragen.

EEN LUISTEREND OOR BIEDEN

Vanaf de start in België voeren we op regelmatige basis enquêtes bij onze medewerkers, om hun perceptie van het bedrijf te kennen, en om hun welzijn en betrokkenheid te meten. Deze peilingen worden door externe organisaties uitgevoerd en garanderen de anonimiteit van de respondenten. De resultaten van deze enquêtes worden op een objectieve manier geanalyseerd en er worden actieplannen opgesteld met te verbeteren punten.

In 2020 hebben we deze enquêtes verder ontwikkeld, om ze op een meer regelmatige basis te voeren en ze zo beter te kunnen linken aan de actualiteit, door middel van de NPS (Net Promoter Score) methodologie. Zo kunnen we reactiever zijn en sneller optreden na het meten van de betrokkenheid en het gevoel van onze teams. Kortom actieplannen opstellen die nauwer aansluiten bij de realiteit.