Minder CO2

ONS CO2 RAPPORT

ton CO2 uitstoot in 2019
0

Door tijdig onze actuele ecologische voetafdruk te bepalen, konden we een nauwkeurig actieplan opstellen om onze CO2-uitstoot per verkocht product tegen 2030 met 50% te verminderen.

Lidmaatschap BACA

Science Based Targets initiative

ELECTRO DEPOT is de eerste, en voorlopig enige Electronical Retailer – Elektro Detailhandel, die volwaardig lid is van BACA, de Belgian Alliance for Climate Action.

Dit betekent dat ELECTRO DEPOT BELGIUM een wetenschappelijk onderbouwd plan en een door het SBTi goedgekeurd traject heeft, om haar CO2 uitstoot substantieel te reduceren volgens de klimaatovereenkomst van Parijs.

Meer info over Science Based Targets Initiative kan je hier nalezen.

BACA is een neutraal, nationaal initiatief dat organisaties en bedrijven uitnodigt om het voortouw te nemen inzake klimaatactie door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te bepalen. Het verbond heeft als missie organisaties en bedrijven in heel België te ondersteunen om hun volledige potentieel te realiseren in de reis naar een koolstofneutrale samenleving. Met een sterk geloof in de kracht van de wetenschap, biedt BACA toegang tot een wetenschappelijk onderbouwde methode die de leden in staat stelt hun koolstofuitstoot maximaal te verminderen. BACA werd opgericht door het WWF en The Shift.

Bekijk hier alle leden.

HET SBTI TRAJECT

Science Based Targets initiative

Als bedrijf willen we handelen volgens het klimaatakkoord van Parijs, dat als doel heeft de stijging van de globale temperatuur onder de 1,5 graden te houden. Om dit te bereiken hebben we ons koolstof traject laten valideren door SBTi. Dankzij het Science Based Targets initiative, kunnen we ervoor zorgen dat onze doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen in overeenstemming zijn met de gegevens van de klimaatwetenschap.

Ons traject is gebaseerd op 2 engagementen:

  • een absolute vermindering van onze 1 en 2 CO2-emissies (direct door het bedrijf uitgestoten broeikasgassen + indirecte en energiegerelateerde emissies) met 46% tussen 2019 en 2030.
  • Intensiteitsvermindering van 50% CO2 per verkocht product tussen 2019 en 2030.