HET KLIMAAT FRESCO

Voor elke transitie tot stand kan komen, is het belangrijk dat de actoren kennis hebben van het waarom van deze bocht. Hiervoor gebruiken we The Climate Fresco, een leuke, coöperatieve en creatieve workshop is bedoeld om mensen bewust te maken van de klimaatverandering en inzicht te geven in de ernst van de huidige problematiek.

Ruim 500 medewerkers namen deel aan de workshops met als doel om iedereen samen op een eenvoudige manier te sensibiliseren voor de problemen met betrekking tot de klimaatwijzigingen.
Dit format werd gecreëerd op basis van wetenschappelijke gegevens van experts.

opgeleide medewerkers
0